Vệ sinh môi trường

Tháng Năm 27, 2019 8:22 sáng

Một số hình ảnh CBGV,NV làm vệ sinh môi trường ngày 26/5/2019

20190525_165427

20190525_165536

20190525_165939

20190525_170102

20190525_170707

20190525_171528

20190525_171922

20190526_072755