Vệ sinh môi trường

Tháng Năm 20, 2019 9:24 sáng

Một số hình ảnh CBGV,NV làm VSMT ngày 18/5/2019

20190518_165331

20190518_163243

 

20190518_163425

20190518_163511

 

 

20190518_164902

 

20190518_164815