Vệ sinh môi trường

Tháng Năm 6, 2019 8:51 sáng

Một số hình ảnh CBGV làm vệ sinh môi trường ngày 05/5/2019

20190505_074446

 

20190505_074330

20190505_080513

20190504_083450

20190504_083704

20190504_083550

20190504_083504