Lịch công tác tuần

Tháng Năm 27, 2019 8:10 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2019)

 

Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai  27/5/2019  – Họp giao ban

– Nộp kết quả đánh giá trẻ cuối độ tuổi; báo cáo chuyên đề

 

BGH

  – Văn phòng trường

–  Phòng GD&ĐT

Thứ ba  28/5/2019 Duyệt đăng ký hoạt động hè 2019 BGH

Phòng GD&ĐT

Thứ tư   29/5/2019 – In GCN hoàn thành Chương trình GDMN cho trẻ 5 tuổi

– Bình xét thi đua cuối năm học

 – BGH + GVCN 5 tuổi

 

– CBGV toàn trường

Văn phòng trường
Thứ năm  30/5/2019 Tổng hợp và làm các loại báo cáo thi đua cuối năm học

 BGH + GV

Văn phòng trường
Thứ sáu  31/5/2019 Tổng hợp và làm các loại báo cáo thi đua cuối năm học

 BGH + GV

 Văn phòng trường
Thứ bấy 01/6/2019 Tổ chức Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6 và tổng kết năm học   Toàn thể CBGV, HS và phụ huynh của trường

Khu phát triển vận động

 

                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                                     Đặng Thị Nguyện