Lịch công tác tuần

Tháng Mười 7, 2018 10:42 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 8/10 đến ngày 13/10/2018)

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai  08/10  Họp giao ban BGH Văn phòng trường
Thứ ba  09/10  Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường và cập nhập dữ liệu lên hệ thống CSDL ngành GD tỉnh Nam Định Đ/c Nguyện; Gấm; Nhung Viễn thông Nam Định – Đ/c số 4 đường Hà Huy Tập – TPNĐ
Thứ tư 10/10  Chuẩn bị hồ sơ phổ cập BGH +GV phụ trách PC Văn phòng trường
Thứ năm  11/10  Phối hợp các trường trong  xã đón  đoàn kiểm tra công tác PCGD BGH +GV phụ trách PC
Thứ sáu  12/10   Cập nhập dữ liệu lên hệ thống CSDL Đ/c Gấm; Nhung Văn phòng trường
Thứ bẩy 13/10  Duyệt kế hoạch giảng dạy của GV BGH             Văn phòng trường                                                                                                             

 

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                             Đặng Thị Nguyện