Lịch công tác tuần

Tháng Chín 24, 2018 5:58 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 24/9 đến ngày 29/9/2018)

Ngày

Nội dung công việc Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai  24/9  Họp giao ban BGH Văn phòng trường
Thứ ba  25/9  Thăm lớp, kiểm tra môi trường GD BGH Khối 4 tuổi
Thứ tư 26/9  Thăm lớp, kiểm tra môi trường GD BGH Khối 3 tuổi + Khối NT
Thứ năm  27/9  Thăm lớp, kiểm tra môi trường GD BGH Khối 5 tuổi
Thứ sáu  28/9

  Chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị CBCCVC

BGH + BCHCĐ Văn phòng trường
Thứ bẩy 29/9  Tổ chức Hội nghị CBCCVC CBGV toàn trường Phòng hội đồng

                                                                                                                      

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                             Đặng Thị Nguyện