Lịch công tác

Tháng Năm 20, 2019 8:22 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/2019)

 

Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai  20/5/2019 – Họp giao ban- Kết thúc thực hiện Chương trình học kỳ II

– Nộp báo cáo “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích”

– BGH

– GVCN

– BGH

 

  – Văn phòng trường-  10 nhóm, lớp

– Phòng GD&ĐT

 

Thứ ba  21/5/2019 Làm báo cáo CSDL ngành BGH Văn phòng trường
Thứ tư   22/5/2019 Tổng hợp đánh giá trẻ cuối độ tuổi  BGH + GVCN Văn phòng trường
Thứ năm  23/5/2019 Làm các loại báo cáo cuối năm học  BGH Văn phòng trường
Thứ sáu  24/5/2019 Làm các loại báo cáo cuối năm học  BGH  Văn phòng trường
Thứ bấy 25/5/2019 XD kế hoạch họp CMHS cuối năm học   BGH + GVCN Văn phòng trường

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

    

                                                                                                                                     Đặng Thị Nguyện