Lịch công tác

Tháng Năm 13, 2019 8:08 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 13/5 đến ngày 18/5/2019)

 

Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai 13/5/2019

 Họp giao ban

 BGH Văn phòng trường
Thứ ba 14/5/2019 Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 Hiệu trưởng Phòng GD&ĐT
Thứ tư 15/5/2019 Làm báo cáo thống kê; Báo cáo kết quả BDTX BGH Văn phòng trường
Thứ năm 16/5/2019 Chuẩn bị các biểu mẫu đánh giá trẻ cuối độ tuổi

BGH + GV cốt cán

Văn phòng trường
Thứ sáu  17/5/2019 Duyệt và nộp báo cáo thống kê BGH Phòng GD&ĐT
Thứ bấy 18/5/2019 Triển khai công tác tự đánh giá chuẩn HT; PHT; GV CBGV toàn trường Văn phòng trường

 

                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

   

                                                                                                                                     Đặng Thị Nguyện