Lịch công tác

Tháng Năm 6, 2019 8:38 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 06/5 đến ngày 11/5/2019)

 

Ngày

Nội dung công việc Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai 06/5/2019

 Họp giao ban

 BGH Văn phòng trường
Thứ ba 07/5/2019 Dự các hoạt động, góp ý chuyên môn cho GV BGH Khối MG 5 tuổi
Thứ tư 08/5/2019 Dự các hoạt động, góp ý chuyên môn cho GV BGH Khối MG 4 tuổi
Thứ năm 09/5/2019  Tập huấn đánh giá sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi BGH + GV cốt cán PGD
Thứ sáu  10/5/2019 Dự các hoạt động, góp ý chuyên môn cho GV BGH Khối MG 3 tuổi+ NT
Thứ bấy 11/5/2019 – Thống nhất chuyên môn với giáo viên ở trường sau khi đi tập huấn về. CBGV toàn trường Văn phòng trường

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

   

                                                                                                                                     Đặng Thị Nguyện