Lịch công tác

Tháng Tư 26, 2019 5:13 chiều

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 02/5 đến ngày 04/5/2019)

 

Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao đông 01/5
Thứ năm  02/5/2019 – Ổn định nền nếp học tập của trẻ

– Kiểm tra việc xây dựng môi trường học tập trong và ngoài lớp học

– GV

– BGH

10 nhóm, lớp
Thứ sáu  03/5/2019 Tập huấn chuyên môn – BGH và GV cốt cán  Tại MN Nam Tiến
Thứ bấy 04/5/2019 – Thống nhất chuyên môn với giáo viên ở trường sau khi đi tập huấn về.

– Phổ biến nội dung Thông tư 06 của Bộ GD&ĐT về quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

CBGV toàn trường Văn phòng trường

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

  

                                                                                                                                     Đặng Thị Nguyện