Lịch công tác

Tháng Tư 22, 2019 9:02 sáng

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019)

 

Ngày

Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai  22/4  Họp giao ban  BGH Văn phòng trường
Thứ ba  23/4

– Kiểm tra HSSS, góp ý chuyên môn cho GV

– Tập huấn đánh giá sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi

– BGH

– Đ/c Sợi

– Khối nhà trẻ

– Hội trường SGD

Thứ tư   24/4 Kiểm tra HSSS, góp ý chuyên môn cho GV BGH Khối MG 3 tuổi
Thứ năm  25/4 Kiểm tra HSSS, góp ý chuyên môn cho GV BGH Khối MG 4 tuổi
Thứ sáu  26/4 Kiểm tra HSSS, góp ý chuyên môn cho GV BGH Khối MG 5 tuổi

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

  

                                                                                                                                                  Đặng Thị Nguyện