Lịch công tác

Tháng Tư 16, 2019 10:25 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2019)

 

Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai  15/4  Nghỉ bù (Ngày 10/3)  Toàn trường
Thứ ba  16/4 Chuẩn bị các điều kiện theo công văn 65/PGDĐT về việc kiểm tra việc thực hiện công tác GD đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường. CBGV, NV toàn trường Tại các nhóm, lớp và văn phòng nhà trường
Thứ tư   17/4 – Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019-2020- Dự kiến đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về việc thực hiện công tác GD đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường.  BGH Văn phòng trường
Thứ năm  18/4 – Thăm lớp, dự hoạt động ăn- Dự kiến đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về việc thực hiện công tác GD đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường.  BGH – Khối nhà trẻ- Văn phòng trường
Thứ sáu  19/4 – Thăm lớp, dự hoạt động ăn- Dự kiến đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về việc thực hiện công tác GD đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường.  BGH – Khối MG- Văn phòng trường
Thứ bấy 20/4 Tập huấn về triển khai đánh giá chuẩn Hiệu trưởng;  Chuẩn giáo viên theo các Thông tư của Bộ GD&ĐT   HT+ TTCM triển khai tới CBGV toàn trường  Văn phòng trường

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

   

                                                                                                                                     Đặng Thị Nguyện