Lịch công tác

Tháng Tư 1, 2019 10:16 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 01/4 đến ngày 06/4/2019)

 

Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai  01/4/2019

 Họp giao ban

 BGH   Văn phòng trường
Thứ ba  02/4/2019 Thăm lớp, dự hoạt động học  BGH Khối nhà trẻ
Thứ tư   03/4/2019 Thăm lớp, dự hoạt động học  BGH Khối MG 3 tuổi
Thứ năm  04/4/2019 Thăm lớp, dự hoạt động học  BGH Khối MG 4 tuổi
Thứ sáu  05/4/2019 Thăm lớp, dự hoạt động học  BGH Khối MG 5 tuổi
Thứ bấy 06/4/2019 Duyệt giáo án   BGH  Văn phòng trường

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

  

                                                                                                                                     Đặng Thị Nguyện