Lịch công tác tuần

Tháng Năm 29, 2018 10:06 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 28/5 đến ngày 02/6/2018)

 

Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai  28/5/2018 – Họp giao ban- Xây dựng ý tưởng trưng bày sản phẩm cô và trẻ cùng làm  BGH  và  GV cốt cán   Văn phòng trường
Thứ ba  29/5/2018 Hoàn thành các điều kiện cho trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1  BGH và GV dạy lớp MG 5 tuổi Văn phòng trường
Thứ tư   30/5/2018 Làm các loại báo cáo thi đua cuối năm học  BGH Văn phòng trường
Thứ năm  31/5/2018 Làm các loại báo cáo thi đua cuối năm học  BGH Văn phòng trường
Thứ sáu  01/6/2018 – Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 01/6- Trưng bày sản phẩm cô và trẻ cùng làm tại THCS Nguyễn Hiền   CBGV toàn trường phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể của xã cùng các bậc cha mẹ trẻ – Khu PTVĐ-  THCS Nguyễn Hiền
Thứ bấy 02/6/2018 Dự ngày Hội STEM. net   BGH + GV cốt cán Trường THCS Nguyễn Hiền

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

  

                                                                                                                                     Đặng Thị Nguyện