Lịch công tác tuần

Tháng Năm 20, 2018 6:13 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 21/5 đến ngày 26/5/2018)

Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai  21/5  – Họp giao ban- Tổng hợp kết quả BDTX; Đánh giá chuẩn nghề nghiệp QL,GV; Đánh giá trẻ các độ tuổi BGH Văn phòng trường
Thứ ba  22/5  Làm các loại báo cáo cuối năm học BGH Văn phòng trường
Thứ tư 23/5  – Làm các loại báo cáo cuối năm học- Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2018  BGH   Văn phòng trường
Thứ năm  24/5 Làm các loại báo cáo cuối năm học BGH Văn phòng trường
Thứ sáu  25/5  Nộp các loại báo cáo BGH Phòng GD
Thứ bẩy 26/5  Họp triển khai công tác thi đua cuối năm CBGV toàn trường Văn phòng trường

                                                                                                                        

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                             Đặng Thị Nguyện