Lịch công tác tuần

Tháng Năm 14, 2018 8:34 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 14/5 đến ngày 19/5/2018)

 

Ngày

Nội dung công việc Người thực hiện

Địa điểm

Thứ hai  14/5/2018  Họp giao ban BGH   Văn phòng trường
Thứ ba  15/5/2018 Kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm học  BGH Khối nhà trẻ
Thứ tư   16/5/2018 Kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm học  BGH Khối MG 3 tuổi
Thứ năm  17/5/2018 Kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm học  BGH Khối MG 4 tuổi
Thứ sáu  18/5/2018 – Kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm học- CBQL,GV tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp  – BGH- CBGV toàn trường – Khối MG 5 tuổi- Tại các nhóm, lớp
Thứ bấy 19/5/2018 – Kết thúc năm học- Bình xét, tổng hợp kết quả CBQL,GV tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp   BGH + CTCĐ+TTCM Văn phòng trường

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

   

                                                                                                                                     Đặng Thị Nguyện