Hoạt động ngoại khóa

Tháng Chín 30, 2016 9:48 sáng
lop 5b lam vsmt

Trẻ lớp 5 tuổi A đang cùng cô nhặt cỏ ngoài vườn cổ tích

 

196b36b5-878e-49d0-9406-68b48355ce3a

Trẻ lớp 5 tuổi B đang bắt sâu nhặt cỏ cho vườn rau của bé