Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  15/10  Họp giao ban

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 8/10 đến ngày 13/10/2018) Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  08/10  Họp giao ban BGH

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 24/9 đến ngày 29/9/2018) Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  24/9  Họp giao…

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2018)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  10/9 Họp giao ban BGH Văn phòng…

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 27/8 đến ngày 31/8/2018)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  27/8 – Họp…