39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 06/8 đến ngày 11/8/2018)    Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  06/8 Tổng vệ sinh môi trường  CBGV…
20180601_082220

Ngày 1/6/2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND xã Nam Thanh về Tháng hành động vì trẻ em; Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 Hòa trong không khí cả thế giới đón chào ngày Quốc tế thiếu nhi…
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 28/5 đến ngày 02/6/2018)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  28/5/2018 – Họp giao ban- Xây dựng…
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 21/5 đến ngày 26/5/2018) Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  21/5  – Họp giao ban-…
39ebf67d3d758c90f8f73a9c3e17994da1

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 14/5 đến ngày 19/5/2018)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  14/5/2018  Họp giao ban
20180505_092047

Tập huấn chuyên môn

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018, thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên năng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, trường mầm non Nam…

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 07/5 đến ngày 12/5/2018) Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  07/5  Họp giao ban