Thực đơn tháng 6

THỰC ĐƠN THÁNG 6 (Tuần 2 + 4 )   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7       Sáng 10h15-10h30 Bữa…

Thực đơn của bé

THỰC ĐƠN THÁNG 5 (Tuần 1 + 3 )   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Sáng10h15-10h30

Thực đơn

THỰC ĐƠN THÁNG 4 (Tuần 2 + 4 )     Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7   Sáng 10h15-10h30 Cơm (Nhà trẻ và MG) – Trứng vịt đúc thịt lợn – Canh rau   …