Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2019)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  18/02/2019 Họp giao…

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3   Tuần 4   Đón trẻ   –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể…