Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2019)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  27/5/2019  – Họp giao ban – Nộp kết…

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/2019)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  20/5/2019 – Họp giao ban-…

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 13/5 đến ngày 18/5/2019)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai 13/5/2019  Họp giao…

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 06/5 đến ngày 11/5/2019)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai 06/5/2019  Họp giao ban

Lịch công tác

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 02/5 đến ngày 04/5/2019)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao đông 01/5 Thứ…

Lịch công tác

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  22/4  Họp giao…

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2019)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  15/4  Nghỉ bù (Ngày 10/3)

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 01/4 đến ngày 06/4/2019)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  01/4/2019  Họp giao…

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 18/03 đến ngày 24/03/2019) Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  18/03/2019  Họp giao…

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 25/02 đến ngày 02/03/2019)  Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  25/02 Họp…