Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  26/11  Họp giao…
46480311_437476353449572_1888333889819115520_n

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Thực hiện sự chỉ đạo của thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Nam Thanh và Kế hoạch số 268/KH-PGDĐT, ngày 06/11/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 -…

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 12/10 đến ngày 16/11/2018)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  12/11  Họp giao…

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 05/10 đến ngày 10/11/2018)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  05/11  Họp…

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 29/10 đến ngày 03/11/2018)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  29/10  Họp giao ban  BGH

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018)   Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  15/10  Họp giao ban

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 8/10 đến ngày 13/10/2018) Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm Thứ hai  08/10  Họp giao ban BGH